Tillbaka

Foto: Lucas Carlsson

Undervisning i streetdance

House är en dansstil som kommer ifrån New york och Chicago och dansstilen är influerad av afrikans dans, salsa, capoeira, jazz och step. Hiphop uppstod i New York på 70-talet och dansen bygger på ett groove till beatet, isoleringar och social party dances. På klasserna kommer eleverna att få verktyg i form av steg och rörelser, musikaliskt förhållningssätt och improvisationsredskap. Dans är inte bara kul och viktigt det är ett fantastiskt sätt att få skapa, uttrycka, identitetsskapande, samarbeta och mycket annat . Pedagogarbetet utgår ifrån att skapa en trygg miljö där eleverna ska våga prova och utvecklas och inse att alla har förmågan att skapa och framföra. 

Viktor har en kandidat i danspedagogik med street som huvudämne från Dans- och cirkushögskolan i Stockholm och har gått ett år på Åsa Folkhögskolas streetdancelinje. Han är aktiv inom danscommunityn där han undervisar klasser, skapar föreställningar och tävlar i battles. Viktor jobbar idag som streetdancelärare på Dans och cirkushögskolan, Stockholms dramatiska institut och undervisar i danspedagogik på yrkesförberedande utbildningen, Scandinavian dance academy.

Under 2014 sågs han som dansare i föreställningen RES DIG samt medverkade i projektet IMPROVE, finansierat av konstnärsnämnden. Han vann battles både nationellt och internationellt och samma år hade TUGG premiär som är hans första verk som koreograf. Viktor arbetar nu med sitt nya verk som har premiär på Dansens hus i september 2015.

Tidsåtgång:

60 min

Målgrupp:

4-9

Kostnad:

2000 kr

Kontaktuppgifter:

Viktor Fröjd 
0704947207

www.viktorfrojd.com

Skriv ut sidan