Tillbaka

foto: Håkan Schüler

Ur leken växer dansen

Projektet utgår från temat lekar.  Hur dans kan integreras i leken? Hur leker vi fram dans och rörelse ur fantasibilder. I detta projekt kan lågstadie-, och särskoleelever som är nyanlända i Sverige tillsammans med sina svenska vänner i klassen leka fram dans och rörelse.

Medverkande barngrupper får ett antal verkstäder med två dansare och en musiker och som avslutning ser de dansföreställningen Havet Stormar som delvis baseras på saker vi gjort under verkstäderna med barnen.

Avart Dans & Rörelse vill genom sin konstnärliga kvalitet, skapa förutsättningar för ett rikare dansutbud av hög kvalitet i Sverige. Avart arbetar med att både skapa koreograferade och improviserade dansföreställningar/dansinstallationer såväl som att sprida/undervisa dans till både professionella dansutövare och en bred grupp dansintresserad allmänhet. Vår mångåriga erfarenhet och höga kompetens på barn- och ungdomsområdet gör att Avart Dans & Rörelse är särskilt lämpade att bedriva dansverksamhet för barn och unga genom föreställningar och workshops.

Tidsåtgång:

3 verkstäder per grupp/klass samt avslutande föreställning där även andra klasser/grupper på skolan/förskolan kan bjudas in. 1 timme per tillfälle.

Målgrupp:

F - 3, Särskola

Kostnad:

4.400 kr/w.s. med tre pedagoger, enl Danscentrums avtal. 3.500 kr/ws vid 2 eller fler w.s/dag. Föreställning 12.500 inkl teknik.

Kontaktuppgifter:

Kulturföreningen Avart Dans & Rörelse,

info@avartdans.se, tel. 073-6005417,

www.avartdans.se

Skriv ut sidan