Tillbaka

foto: Håkan Schüler

Ur leken växer dansen

Integrerande arbete- upplägg verkstäder och föreställning Medverkande barngrupper får ett antal verkstäder med två dansare och en musiker och som avslutning ser de en dansföreställningen som delvis baseras på saker vi gjort under verkstäderna med barnen. Verkstäder och föreställning utgår från temat lekar.  Dels hur dans kan integreras i leken och hur vi leker fram dans och rörelse ur fantasibilder. Dels hur vi i detta projekt kan möta lågstadie-, särskole- och förskolebarn som är nyanlända i Sverige tillsammans med sina svenska vänner i klassen/gruppen för att leka fram dans och rörelse. Projektet inleds med en fortbildning för barnens lärare/förskolepedagoger i förankrande syfte samt att pedagogerna kan fortsätta att arbeta med detta dansupplägg efter att vårt projekt är avslutat.

Avart Dans & Rörelse vill genom sin konstnärliga kvalitet, skapa förutsättningar för ett rikare dansutbud av hög kvalitet i Sverige. Avart arbetar med att både skapa koreograferade och improviserade dansföreställningar/dansinstallationer såväl som att sprida/undervisa dans till både professionella dansutövare och en bred grupp dansintresserad allmänhet. Vår mångåriga erfarenhet och höga kompetens på barn- och ungdomsområdet gör att Avart Dans & Rörelse är särskilt lämpade att bedriva dansverksamhet för barn och unga genom föreställningar och workshops.

 

Tidsåtgång:

3 verkstäder per grupp/klass samt avslutande föreställning där även andra klasser/grupper på skolan/förskolan kan bjudas in. 1 timme per tillfälle.

Målgrupp:

F - 3, Särskola

Kostnad:

4.400 kr/w.s. med tre pedagoger, enl Danscentrums avtal. 3.500 kr/ws vid 2 eller fler w.s/dag. Föreställning 12.500 inkl teknik.

Kontaktuppgifter:

Kulturföreningen Avart Dans & Rörelse,

info@avartdans.se, tel. 073-6005417,

www.avartdans.se

Skriv ut sidan