Tillbaka

foto: Holger Tistad

Våga vara fysisk

Vi arbetar med värdegrunden där närvaro, tillit och samarbete utgör grunden för alla övningar vi gör. Workshopen bidrar till grundläggande och praktiska kunskaper som kan inspirera till fortsatt kreativt skapande samt främja både fysisk och social utveckling. Övningarna ökar deltagarnas kroppskännedom, fysiska tillit och koordination och tränar samtidigt kroppens smidighet, styrka och balans. Kursdeltagarna får pröva att skapa rörelser utifrån känslor och associering.
Vid möjlighet till fler workshoptillfällen med samma grupp, får deltagarna pröva att göra rörelsematerial från en av våra föreställningar samt komponera rörelsematerial själva som de sedan lär ut till varandra och framför.
Även lärare och personal kan erbjudas workshop i förankrande syfte eller som teambuilding.

Avart Dans & Rörelse vill genom sin konstnärliga kvalitet, skapa förutsättningar för ett rikare dansutbud av hög kvalitet i Sverige. Avart arbetar med att både skapa koreograferade och improviserade dansföreställningar/dansinstallationer såväl som att sprida/undervisa dans till både professionella dansutövare och en bred grupp dansintresserad allmänhet. Vår mångåriga erfarenhet och höga kompetens på barn- och ungdomsområdet gör att Avart Dans & Rörelse är särskilt lämpade att bedriva dansverksamhet för barn och unga genom föreställningar och workshops.

Tidsåtgång:

1-2 timmar efter önskemål från skolan

Målgrupp:

F-3, 4-6, 7-9, Särskola

Kostnad:

4.400 kr/w.s. med två pedagoger, enl Danscentrums avtal. 3.500 kr/ws vid 3 w.s eller fler.

Kontaktuppgifter:

Kulturföreningen Avart Dans & Rörelse,
info@avartdans.se, tel. 073-6005417,
www.avartdans.se

Skriv ut sidan